Anunț identificare selecție grup țintă în cadrul proiectului

”ȘCOALA CU SUFLET - COPII FERICIȚI”

 - Anunț identificare selecție grup țintă - Descarcă / Vizualizează

 - Cerere de înscriere în grupul țintă - Descarcă / Vizualizează

 - Declarație de disponibilitate și angajament - Descarcă / Vizualizează

 - Declarație privind dubla finanțare - Descarcă / Vizualizează

 - Formular de înscriere FPC - Descarcă / Vizualizează

 - Formular de înregistrare GT - Descarcă / Vizualizează

 - Acord GDPR - Descarcă / Vizualizează

 

Tematica pentru examen de diferenţă la limba latină - Descarca/Vizualizează

Data : 14.07.2021

             Candidaţii care au fost declaraţi ADMIŞI la profilul pedagogic specializările învăţător-educator sau educator puericultor pentru anul şcolar 2021-2022,

dar nu mai doresc sa rămână la acest profil vor depune declaraţie semnată, atât de părinte, cât şi de candidat în zilele de 14 iulie2021,

în intervalul orar 13,00-16,00 şi 15 iulie 2021 în intervalul orar 8,00-13,00, în vederea validării listei finale şi eliberării fişei de înscriere pentru completarea codurilor

în data de 16 iulie 2021 cu opţiunile dorite.

Rezultate admitere clase cu profil pedagogic  pentru anul școlar 2021-2022 -Descarca/Vizualizeaza

Rezultatele probelor de aptitudini pentru profilul pedagogic - specializarea învățători-educatoare/educatori-puericultori în vederea admiterii în cls. a IX-a an școlar 2021-2022 Descarca/Vizualizeaza

Subcategories

Romanian Secondary Education Project - ROSE

Erasmus