LUNI, 02.09.2019, la ora 1000  va avea loc sedinta CONSILIULUI PROFESORAL. 

Director, 

Prof. dr. Butaru Laura

 

ANUNŢ IMPORTANT !

                                               

In atenţia absolvenţilor de clasa a VIII-a care solicită înscriere în învăţământul  vocaţional, profil pedagogic, specializările învăţători-educatoare şi educatori puiericultori, an şcolar 2019-2020.

          Având  în vedere Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat aprobat prin Ordin de Ministru, înscrierea se va face pe bază de dosar , după următorul program :

 

          Marţi, 2 iulie, 2019,  între orele 8,00-16,00 -  dosarele se vor depune la secretariatul unităţii, iar

          Miercuri, 3 iulie, 2019, între orele 10,00-14,00 -  dosarele se vor depune la internatul unităţii şcolare din str. Orly (Prahova), întrucât în incinta unităţii se desfăşoară examenul de bacalaureat.

 

          De asemenea, facem precizarea că dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 

  1. Fişa galbenă – de înscriere (semnată şi stampilată de directorul unităţii şcolare)
  2. Anexa la fişa de aptitudini pentru probele eliminatorii
  3. Adeverinţă cu mediile de la examenul de evaluare naţională
  4. Copie după Certificatul de naştere şi Cartea de identitate
  5. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (a se menţiona limba străină şi nivelul - avansat(1)sau începător (2) şi calculul mediei generale.
  6. Adeverinţă medicală

Calendarul EN VIII în anul 2019 este următorul:

3 - 7 iunie 

Înscrierea elevilor

7 iunie 2019

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

18 iunie 

Limba și literatura română - probă scrisă

20 iunie 

Matematica - probă scrisă

21 iunie

Limba și literatura maternă - probă scrisă

25 iunie 

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

25 iunie

Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)

26-28 iunie

Soluționarea contestațiilor

29 iunie

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

 

Materiale informative :

       În contextul aplicării Strategiei Naționale Anticorupție în Educație, pentru asigurarea unui climat de legalitate și pentru monitorizarea adecvată a riscurilor și vulnerabilităților de corupție în sistemul educațional, în perioada desfășurării Examenului de Evaluare Națională 2019, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți promovează canale de sesizare a unor eventuale fapte de corupție. 
Sesizarea neregulilor și disfuncționalităților se poate face prin: 

 TEL VERDE MEN - 0 800 801 100

 TEL VERDE ISJ MH - 0 800 816 252

 - Protecția datelor cu caracter personal

- În atenția candidaților

ordin 4.813/29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 2019

        Probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializările învățători-educatoare și educatori-puericultori, în vederea admiterii în clasa a IX-a, an școlar 2019-2020, se vor desfășura în data de 16.05.2019,  după cum urmează :

        Intervalul orar :

                            - 700 - 900 Aptitudini fizice;

                            - 900 - 1100 Aptitudini artistice;

                            - 1100 - 1200 Pauză;

                            - 1200 - 1600 Interviu și aptitudini muzicale;

Clasa pregatitoare 2019-2020

 

A doua etapă de înscriere în învățământul primar :

   Număr locuri libere pentru etapa a II-a - 21.

    2 aprilie - 8 aprilie 2019 - Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul Colegiului Național Pedagogic Stefan Odobleja.

Ziua porților deschise - descarca

Pentru Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Odobleja” NU exista circumscripție arondată.

Inscrierile elevilor se fac conform criteriilor specifice elaborate în Consiliul de Administrație care vor fi afișate în data de 27.02.2019 la avizierul unității.

Criterii specifice de departajare - descarca

Numar clase si locuri :

                                                                    2 clase - 60 locuri

Program evaluare psihosomatica - descarca

Program inscrieri :

                               4 martie - 22 martie 2019 în intervalul orar : luni- vineri 8-18

Acte necesare inscriere :

     - Actul de identitate al părintelui/ tutorelui legal / reprezentant legal  care face înscrierea - original și copie . 

     - Certificat de naștere al copilului - original și copie .

     - Pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 01.09.2019 - 31.12.2019 trebuie prezentat documentul prin care CJRAE comunica rezultatul pozitiv al evaluării psihosomatice - original și copie .

     - Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărîrii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului .

     - În sensul prezentei metodologii, prin domiciliu se înțelege inclusiv reședință . 

Sesizarea neregulilor și disfuncționalităților se poate face prin:

                                                                         TEL VERDE MEN - 0 800 801 100

                                                                         TEL VERDE ISJ MH - 0 800 816 252

Atenție! 

            Completarea  cererii de înscriere ONLINE  nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

Sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2019 - 2020

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, aprobată prin ordinul de ministru nr. 3181/18.02.2019 

Calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, aprobat prin ordinul de ministru nr. 3181/18.02.2019

 

 

 

 

Subcategories

Romanian Secondary Education Project - ROSE

Erasmus