Anunt  de participare la procedura de achizitie publica   Servicii de Organizare tabere scolare in cadrul proiectului POCU ,,Scoala cu suflet - copii sanatos si fericiti". cod SMIS 138594. 

Descarca/vizualizeaza

 

 

Sâmbătă, 11 iunie 2022, la sediul unității, începând cu ora 9,30, se va susține proba de limba engleză pentru constituirea claselor a V-a cu program intensiv engleză, an școlar 2022-2023.

Elevii vor avea asupra lor carnetul de note avizat.

PROFIL PEDAGOGIC :

-  SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR - EDUCATOARE :

                 2 CLASE, 48 DE LOCURI

 -  SPECIALIZAREA EDUCATOR - PUERICULTOR :

              1 CLASĂ, 24 DE LOCURI

 - 16-17 mai 2022 în intervalul orar 8:00-18:00 – Înscrierea candidaţilor pentru susținerea probelor de aptitudini la specializările învățător – educatoare și educator – puericultor, la secretariatul Colegiului Naţional Pedagogic ,,Stefan Odobleja” - Dr. Tr. Severin.

-  19 mai 2022 începând cu ora 7:00 - Desfășurarea probelor de aptitudini pentru admiterea în anul şcolar 2022 – 2023 la specializările învățător – educatoare și educator – puericultor, 

INFORMAȚII ÎNSCRIERE profil pedagogic 2022 - vizualizare/descarcare

 

 

Ordinul de admitere pt anul scolar 2022-2022,nr. 5150/30.08.2021, în calendarul căruia avem precizări privind inscrierea elevilor cu CES pe locurile special rezervate acestora. Astfel, într-o prima etapă, avem: 
Depunerea şi înregistrarea certifcatelor de orientare şcolară şi profesională eliberate de CJRAE/CMBRAE (care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale), în vederea înscrierii pe locurile distinct alocate pentru elevii cu CES, se va face de către părinte/reprezentantul legal al candidatului, la unitatea de provenienţă, până la data de 08 aprilie 2022.

 

Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

 

 

 

 

08 aprilie 2022

Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis de Centrul Județean/ al Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului.

NOTĂ: Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr.5574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.

 

 

08 aprilie 2022

Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învățământ de proveniență, a certificatului de orientare școlară și profesională emis CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unități de învățământ de masă.

09 mai 2022

Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare).

 

 

 

 

 

27 mai 2022

Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru elevii cu CES.

 

NOTĂ: Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinct alocate în unități de învățământ de masă și la acestea pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, profesional și profesional dual de masă, specialiști din cadrul CJRAE/ CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi. După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.

 

 

 

 

 

 

 

 

04 – 05 iulie 2022

 

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ. Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator

 

NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.

 

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 iulie 2022

Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și comunicarea rezultatelor candidaților.

Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

 

NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023

 

 

     

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR -CLASA PREGĂTITOARE AN ȘCOLAR 2022-2023

     În vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023, vă rugăm să studiați dispozițiile generale prevăzute în Ordinul M.E.nr. 3445/17.03.2022. Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

    - Ordin nr. 3445/17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 și a Calendarului înscrierii.

     PLANUL DE ȘCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

      - 2 clase / 50 elevi 

   Unitatea școlara nu are strazi arondate

 - Acte necesare pentru înscrierea la clasa pregatitoare

 - Criterii specifice 

- Program CJRAE - evaluarea dezvoltarii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 - septembrie - 31 decembrie 2022, inclusiv, și care : nu au frecventat gradinița , s-au întors din străinatate.

  Site ISJ - clasa pregatitoare

Subcategories

Romanian Secondary Education Project - ROSE

Erasmus