Înscriere în clasa pregătitoare 2024-2025

                                            

ZIUA PORȚILOR DESCHISE 

O R D I N privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025

Calendarul inscrierii în învățământul primar

- Circumscripții școlare din județul Mehedinți

Unitatea noastră școlară nu are străzi arondate !

PLANUL DE ȘCOLARIZARE CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025 - Detalii

Numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare, an școlar 2024-2025:

 •  Nr. clase  = 2 / Număr elevi = 44

Profesori pentru învățămînt primar : Teiș Alina, Dumbravă Gheorghița.

Criterii specifice de departajare pentru înscriere la clasa pregătitoare

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE

11 aprilie  – 14 mai 2024

 • Completarea de către părinți  la sediul unității noastre de învățământ a cererii tip de înscriere prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte
 • Înscrierile pentru clasa pregătitoare 2024-2025 se pot face și online, urmând ca la validarea cererii de înscriere, părintele(tutorele/reprezentatul legal) al copilului, trebuie să se prezinte și să depună la secretariatul unității  recomandarea de la grădiniță/CJRAE MH, avizul de la medicul de familie din care rezultă că este apt de școală  și să completeze  declarația-tip pe propria răspundere, conform Anexei 3 din Ordinul 4019/2023.

 • Validarea cererii tip este obligatorie și se face la sediul școlii, conform următorului program:

            LUNI – JOI  :  8.00 – 18.00

            VINERI : 8.00 – 17.00

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CLASA PREGĂTITOARE AN ŞCOLAR 2024-2025:

 1. Cererea tip de înscriere care se ridică de la secretariat.
 2. Certificat naştere în original
 3. Carte de identitate a părintelui care face înscrierea, în original.
 4. Părinţii(tutorii/reprezentanții legali) ai căror copii împlinesc până la 31 august 2024, vârsta de 6 ani, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare pe bază de cerere tip, care se completează la sediul unității școlare.

Cererea va fi însoțită de documente justificative,  privind criteriile generale de departajare sau, după caz, documente justificative privind criteriile specifice de departajare de la nivelul unității, avizate de I.S.J Mehedinți).

 1. Părinţii(tutorii/reprezentanții legali) ai căror copii au frecventat grădinița și împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie - 31 decembrie 2024 inclusiv, trebuie să prezinte la înscriere RECOMANDAREA  emisă de  grădinița frecventată.
 2. Părinţii(tutorii/reprezentanții legali) ai căror copii nu au frecventat învățământul preșcolar din motive întemeiate cum ar fi: boală, lipsa infrastructurii la nivel local, domiciliul temporar în străinătate, se pot înscrie în baza RECOMANDĂRII eliberate de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, în urma evaluării copilului.

7.Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilit domiciliul minorului. În sensul prezentei metodologii, prin domiciliu se înțelege inclusiv reședință.

 1. În funcţie de criteriile specifice de departajare, în care se regăsește copilul Dvs.,este necesar să depuneţi la dosar dovezi, precum:
 2. Părinţi/fraţi, absolvenţi ai unităţii noastre şcolare.
 3.    Copii care au fost înmatriculaţi în grădiniţele de aplicaţie/grădiniţele limitrofe:

   -  Grupa de învățământ preșcolar cu program normal/ prelungit  din cadrul Școlii     

      gimnaziale nr. 15, Dr. Tr. Severin.

     -  Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 Drobeta Turnu Severin.

     -  Grădiniţa cu program prelungit nr. 22 Drobeta Turnu Severin.

 1. Părinţi care lucrează în sistemul de învăţământ(cadre didactice, didactic auxiliare, nedidactic, personalul din cabinetele școlare medicale)
 2. Unitatea şcolară se află amplasată pe drumul către locul de muncă al părinţilor.

 CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ MEHEDINȚI

Program de evaluarea a dezvoltării copiilor pentru înscrierea în ănvățământul primar în anul școlar 2024-2025

 

 

TELVERDE :

0 800 816 252

Adresa

Adresa: Strada Crisan nr.48,

Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinti

 • Telefon +4 0252 331230

 • col_ped_stodobleja@yahoo.com

 • www.cnpstefanodobleja.ro

Newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai noi informatii

Search