Probe aptitudini profil pedagogic - 2024

IN ANTENŢIA CELOR INTERESAŢI  !

 

atât pentru înscriere cât şi pentru susţinerea probelor de aptitudini, profil pedagogic, specializarea învăţător - educatoare şi educator - puericultor, pentru admitere în clasa  a IX-a,

an şcolar 2024-2025

 

În vederea înscrierii, solicitanţii vor depune la secretariatul CNP „STEFAN ODOBLEJA” Drobeta Turnu Severin, următoarele documente:

  1. Anexa la fisa de înscriere care trebuie să fie datată, semnată şi ştampilată de unitatea şcolară emitentă;
  2. Cartea de identitate/certificatul de naştere al elevului  în copie+original.

De asemenea, conducerea Colegiului National Pedagogic ”Stefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin, aduce în atenția unităților școlare interesate, părinţilor şi elevilor absolvenţi ai ciclului gimnazial,  că etapele pentru susținerea probelor de aptitudini la  profilul pedagogic, specializarea învățător - educatoare  şi educator-puericutor în vederea  admiterii  în    clasa a IX-a, an școlar 2024 - 2025, sunt cuprinse în calendar, astfel:

 

  • 13-15 mai 2024, eliberarea de către unitățile școlare a anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc sa participe la probele de aptitudini;
  • 16-17 mai 2024, înscrierea se va efectua în intervalul orar 08-18,00;
  • Joi, 23 mai 2024, se vor susține probele de aptitudini, începând cu ora 07,00;
  • 27 mai 2024, comunicarea rezultatelor finale și restituirea fișelor cu rezultatele la probele de aptitudini, fișe pe care candidații le vor depune înapoi la unitățile școlare de proveniență.

 

MENŢIONĂM CĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025, PENTRU PROFILUL PEDAGOGIC 

         AVEM APROBAT ÎN PLANUL DE ŞCOLARIZARE:

 

2 CLASE/48 LOCURI LA SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE

1 CLASĂ/24 LOCURI LA SPECIALIZAREA EDUCATOR-PUERICULTOR

               _TOATE CELE 4 PROBE SE VOR SUSȚINE ÎN ACEEAȘI ZI !!

   DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI :

 

Elevii se vor prezenta la sediul  CNP Ștefan Odobleja”,  începând cu ora 6,50 având asupra lor cartea de identitate.

 

Pentru susţinerea probelor candidaţii vor avea asupra lor documentele de identitate (CI/Carnetul de elev actualizat la zi-cu fotografie)

Intervalul orar

Proba :

07,00-09,00

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI FIZICE :

Locul: Sala de sport/terenul de sport din curtea interioară

Elevii vor susţine proba în echipament sportiv adecvat (încălțăminte sport, tricou de bumbac, pantaloni scurți/lungi, în funcție de vreme)

09,00-11,00

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI ARTISTICE:

Locul: Sălile de clasă de la parterul unităţii(conform  repartizării pe săli de la avizier)

Pentru susţinerea probei, elevii vor avea asupra lor următoarele: bloc de desen A3, gumă de şters, creion tip HB și 2B, culori pe bază de apă: tempera, pensule, paletă pentru amestec culori,  foaie de hârtie pentru probe de culoare, vas pentru apă, şerveţele umede pentru şters mâinile.

11,00-12,00

PAUZĂ

12,00-16,00

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI MUZICALE ŞI INTERVIU (proba de aptitudini muzicale şi interviu sala 007 şi 008 parter). Elevii vor intra în ordine alfabetică.

Notă:

De asemenea, elevii trebuie să fie prezenţi pentru susţinerea probelor de aptitudini cu o oră înainte de programare.

1.Rezultatul fiecărei probe se apreciază de către comisie cu „ADMIS” sau ”RESPINS”.  

2.Respingerea la o probă atrage după sine obţinerea calificativului „RESPINS” la probele de aptitudini.                                                                                                                                                                                       

3.La probele de aptitudini nu se admit contestaţii.

 

Adresa

Adresa: Strada Crisan nr.48,

Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinti

  • Telefon +4 0252 331230

  • col_ped_stodobleja@yahoo.com

  • www.cnpstefanodobleja.ro

Newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai noi informatii

Search